به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، دبیر ستاد اوقات فراغت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی گفت: تا کنون بیش از سه هزار و 400 نفر شرکت کننده در سامانه اوقات فراغت ثبت نام شده اند که شهرستان گرمه با بیش از هزار نفر بیشترین آمار و بجنورد و مانه و سملقان به ترتیب با 529 و 465 نفر رتبه های دوم و سوم را تا کنون به خود اختصاص داده اند.

مجتبی اطمینان اظهارداشت: در بخش آمار برنامه ها 317 برنامه با حضور 820 عامل اجرایی ثبت شده است که شهرستان بجنورد با بیش از 227 نفر بیشترین و در بخش برنامه ها نیزشهرستان گرمه با بیش از 190 برنامه بیشترین برنامه را ثبت کرده است.
 
وی در پایان یادآور شد: آمار فوق از آغاز شروع دوره فراغت تابستان تا نیمه اول مرداد ماه می‌باشد و از سامانه اوقات فراغت استخراج شده است.