به گزارش خبرگزاری برنا ازخراسان‌شمالی، قهرمان طاهری، مدیركل كار و اموراجتماعی خراسان‌شمالی ضمن بیان این خبر گفت: براساس آمار اعلام شده استان خراسان‌شمالی تا پایان مردادماه سال جاری تعداد7 هزار 298 فرصت شغلی ایجاد کرده كه این رقم از 10هزار586 شغل تعهد شده درهمین مدت زمان می‌باشد. 

وی افزود: با پیگیری های استاندارخراسان‌شمالی و اعضای كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تاكنون بیش از 70 درصد تحقق عملكرد اشتغال داشته ایم كه امید است با تلاش و جدیت تمامی مسوولان و مردم استان بتوانیم در آینده ای نزدیك تمامی تعهد اشتغال استان را محقق سازیم.

طاهری تاكیدكرد: آمار اعلام شده تحقق اشتغال استان بدون محاسبه اشتغال ایجاد شده دربخش مسكن می‌باشد.