به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان‌شمالی، محمد علی بلوکی، از قسمت های مختلف این زندان از جمله خوابگاه مددجویان، واحد بهداشت و درمان، سالن ملاقات مددجویان، بند نسوان، کارگاه های حرفه آموزی و قسمت اداری زندان بازدید به عمل آورد.

دراین بازدید حسن مرادیان رییس زندان اسفراین انجام فعالیت های فرهنگی و هنری را از مهم ترین فعالیت های این زندان برشمرد و اعلام داشت: آموزش ها و فعالیت های دینی و قرآنی در راس فعالیت های فرهنگی در این زندان قرار دارد.

مرادیان از توفیقات هنری این زندان نیز نام برد و خاطرنشان كرد: زندان اسفراین به عنوان پایه گذار تئاترخیابانی در بین زندان های کشور می‌باشد و گروه نمایش این زندان در جشنواره امسال که در شهر اصفهان برگزار شد توانست مقام نخست کشوری را در چند بخش مختلف از آن خود نماید. 

بلوکی مدیرکل زندان های خراسان‌شمالی نیز با اشاره به افزایش جمعیت کیفری زندان و فضای محدود این زندان از ساخت زندان جدید در خارج از محدوده شهری به عنوان یک اولویت مهم اداره کل زندان های خراسان‌شمالی یاد نمود و افزود: با همکاری دستگاه های اجرایی ساخت زندان جدید این شهرستان امسال آغازخواهدگردید.

در پایان این بازدید مدیرکل زندان های استان به اتفاق هیات همراه در مراسم جشن گلریزان شهرستان اسفراین نیز شرکت کرد.