به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان‌شمالی، ابوطالب شفقت، استاندار خراسان شمالی مجموع اعتبارات پروژه های افتتاحی را بیش از 55 میلیارد و 500 میلیون تومان ذكركرد و افزود: بالغ بر 24 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار پروژه های ملی، 11 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار پروژه های استانی و 19 میلیارد و 70 میلیون تومان نیز اعتبار سایر پروژه هاست.

وی ادامه داد: برنامه های بین المللی، اغلب در شهرهایی مثل اصفهان و مشهد و شیراز و ... اجرا می‌شد، اما با برگزاری نمایشگاه اكو در خراسان‌شمالی ثابت خواهیم كرد كه جای جای ایران اسلامی دارای ظرفیت ها و قابلیت های ویژه ای است. 

شفقت در ادامه به بحث خشكسالی ومشكل كمبود آب در بجنورد اشاره كرد و ازمردم خواست با وجود اینكه وضعیت بحرانی نیست اما ضرورت دارد مردم نسبت به صرفه جویی درمصرف آب اقدام نمایند.

وی سرانه مصرف مردم خراسان‌شمالی را بالاتر از میانگین كشوری خواند وادامه داد: مشكلات موجود در این بخش تا تیرماه سال آینده با تكمیل پروژه انتقال آب از سد شیرین دره رفع خواهد شد.

استاندار یادآورشد: این پروژه تا كنون 45 میلیارد تومان هزینه داشته و 35 میلیارد تومان نیز امسال سازماندهی شده و تخصیص خواهد یافت.