به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان‌شمالی، فخرانی، سرپرست مسكن و شهرسازی خراسان‌شمالی گفت: 2 هزار واحد مسكونی آماده بهره برداری استان مربوط به گلستان شهر بجنورد است.
 
وی گفت: 2 هزار و 800 واحد نیز در سایر شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت استان شامل بجنورد، شیروان و اسفراین آماده بهره برداری است.

فخرانی ادامه داد: اكنون 14 هزار و 500 واحد مسكونی مهر در شهرهای بالای 25 هزارنفر در دست اجرا است و حدود 4 هزار واحد نیز درشهرهای زیر 25 هزار نفری دردست ساخت قرار دارد.

شایان ذكراست: تاكنون سه هزار و 985 واحد مسكونی مهر درخراسان‌شمالی به بهره برداری رسیده است.