به گزارش خبرگزاری برنا ازخراسان‌شمالی، 8 روستای خراسان‌شمالی در هفته دولت از آب آشامیدنی برخوردار می‌شوند.

مدیرعامل شركـت آب و فاضلاب روستایی خراسان‌شمالی گفت: این طرح ها در روستاهای باباچشمه، پانیدرو قلعه نو انقلابی اسفراین، بوانلو و شهرك گوهرشاد شیروان، چمن بید مانه وسملقان وحاج تقی فاروج اجراشده است.

برنامهرمدیرعامل شركت آب وفاضلاب روستایی استان گفت: برای اجرای این طرحها 6 میلیارد و 170 میلیون ریال اعتبارهزینه شده و با بهره برداری ازآن هزارو 399 خانوار با جمعیت 5 هزار و 501 نفرازمزایای آب آشامیدنی سالم برخوردارمی‌شوند.

دراستان خراسان‌شمالی 704 روستای بالای 20 خانوار وجود دارد كه از این تعداد 45 روستاآب آشامیدنی ندارد.