به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان‌شمالی، علیرضا تولی‌نیا، معاون بهبود تولیدات دامی خراسان‌شمالی گفت: به منظور دستیابی به آمار دقیق کلنی‌های زنبورعسل این استان و اطلاعات واقعی آمارگیری زنبورستان‌ها در مهر ماه سال جاری با همکاری مرکز آمار ایران و به مدت 20 روز همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد و طی  این زمان مامورین آمارگیری با مراجعه به محل استقرار زنبورستان‌ها نسبت به ثبت آمار کلنی‌های زنبورعسل اقدام خواهند نمود.

تولی‌نیا افزود: زنبورداران نسبت به اطلاع محل دقیق زنبورستان خود به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و اتحادیه و تعاونی خود اقدام کنند و هرگونه نقل و انتقال کلنی‌ها در مدت زمان آمارگیری ممنوع است. آمارگیری از زنبورستان‌ها فقط در مدت زمان اعلام شده مجاز خواهد بود و به زنبوردارانی که آمار زنبورستان آنها در مدت مقرر ثبت و ارسال نشود در آینده خدماتی تعلق نخواهد گرفت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس آمارگیری سال 89 استان خراسان‌شمالی دارای 830 نفر زنبوردار و 63 هزار و 432 کلنی زنبورعسل با تولید 269 تن عسل است.