به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، مدیر كل كمیته امداد استان از پرداخت بیش از 8 میلیارد ریال صدقه در خراسان شمالی خبر داد.
 
حسین پور ضمن تایید این خبر گفت: از ابتدای امسال تاکنون مردم خراسان شمالی در بخش صدقات مبلغی بالغ بر 8 میلیارد و 896میلیون ریال به محرومان تحت حمایت این نهاد کمک کردند.

مدیركل كمیته امداد خراسان شمالی با اعلام اینکه طی امسال مبلغی بالغ بر 8 میلیارد و 896 میلیون ریال صدقه توسط مردم پرداخت شده است گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که مبلغی بالغ بر 7 میلیارد و 474 میلیون ریال بوده 19 درصد رشد داشته است.
 
وی با بیان اینکه در حال حاضر 107 هزار و833 صندوق در استان توزیع و نصب شده است گفت: از این میان 104 هزار و 666 صندوق کوچک در منازل، 2 هزار و 114 صندوق بزرگ در معابر و هزار و 53 صندوق متوسط در سطح ادارات توزیع و نصب شده است.

حسین پور با اشاره به اینکه مردم خراسان شمالی به طور میانگین ماهیانه مبلغی بالغ بر 988 میلیون ریال صدقه برای محرومان پرداخت می کنند گفت: در حقیقت یكی از رویكردهای این نهاد اشاعه و توسعه فرهنگ كمك رسانی به نیازمندان و مشاركت خیرین در برنامه های مختلف كمیته امداد است.
 
وی خاطر نشان کرد: کمیته امداد منطقه یک بجنورد با نصب و توزیع 21 هزار و 875 صندوق طی امسال بیشترین میزان صدقه را از مردم بجنورد جمع آوری کرده است.
 
مدیركل كمیته امداد استان میزان صدقه جمع آوری شده در منطقه یک بجنورد را 2 میلیارد و 208 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: امید است با فرهنگ سازی مناسب بتوانیم اشتیاق حضور و مشارکت مردم را در خدمت رسانی به محرومان و احسان و نیکوکاری افزایش دهیم .