به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی معاون توانبخشی بهزیستی استان گفت:بیش از 460 میلیون ریال اقلام مختلف توانبخشی به توانخواهان بهزیستی استان تحویل شده است.
 
معاون توانبخشی بهزیستی استان با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از 460 میلیون ریال در قالب اقلام توانبخشی در بین توانخواهان این سازمان در استان توزیع شده است.
 
سیده گل احیا هاشمی افزود: ویلچر، سمعک، واکر، عصای سفید،تشک مواج، و دستگا ههای فیزیوترابی و همچنین برخی اقلام مصرفی به معلولان جسمی حرکتی، ذهنی، نابینایان، ناشنوایان و سالمندان توزیع شده است.

هاشمی افزود: در دورسوم سفر هیات دولت به استان نیز 5/1 میلیارد ریال برای تامین اقلام توانبخشی توانخواهان به تصویب رسید.

هم اکنون 7809 معلول جسمی حرکتی، 3424 معلول ذهنی و 150 سالمند از خدمات بهزیستی در استان استفاده می کنند.