این مراسم راس ساعت 11 صبح از مقابل میدان شهرداری چناران آغاز و سپس در چهارراه شهدای این شهر تجمع كردند. 

به گزارش خبرنگار برنا از چناران، در این راهپیمایی اقشار مختلف مردم با سلایق مختلف سیاسی در این رهپیمائی شركت داشته و نفرت و انزجار خود را از جنایات آمریكا و اسرائیل اعلام کرده و شعارهای ندای توحید، مرگ برآمریكا و مرگ بر اسرائیل سر داده و از مقاومت حمایت كردند.

در پایان قطعنامه قرائت كه در پایان هر بند با ندای توحید مهر تائید بر آن زده و خواستار توقف جنگ، خونریزی در فلسطین و غزه شدند.

گفتنی است، مردم شركت كننده در راهپیمایی در نماز جمعه شركت کردند.