محمد رضا محسنی ثانی در گفت و گو با خبرگزاری برنا در مشهد مقدس با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح مباحثی همچون نبود همت نمایندگان برای اجرای طرح نظارت نمایندگان بر عملكرد مجلس، باطل است و هیچ‌گاه این مسئله نبوده است. 

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی با تأكید بر اینكه مجلس مقتدر می‌تواند مسیر رشد و كمال كشور را هموار كند، افزود: مجلسی كه از اقتدار لازم برخوردار نباشد، منشأ ظلم و انحراف و خسارت برای كشور خواهد بود.

وی افزود: با توجه به جایگاه مجلس كه قانون‌گذاری و نظارت هدف اصلی شكل‌گیری آن بوده، با پیشنهاد نظارت بر كار خود قداست و در راس قرار گرفتن مجلس را مدنظر قرار دادند.

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: آنچه كه مورد نظر رهبر فرزانه انقلاب بود، طرح نظارت برعملكرد خود نمایندگان است و مطالبه به حق رهبری از نمایندگان نیز باید در اولویت بررسی در سال آینده قرار گیرد.

محسنی ثانی خاطر نشان کرد: در مجلس باید خدمتگزاری برای حفظ اسلام و استقلال كشور باشد، تمام مقصد مكتب است و اگر غیر از این باشد و مجلس بر ضد قوانین الهی قوانینی را به تصویب برساند، صدمات جبران‌ناپذیری را به نظام وارد می‌كند.