به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد مقدس به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمد كلاته در این جلسه اظهار داشت: از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها جلسات كمیته حمل و نقل و سوخت به صورت فعال تشكیل شده و مصوبات زیادی داشته است.

وی با بیان اینكه مسایل مربوط به سوخت شهرستان تا حدود زیادی رفع شده است افزود: در حال حاضر به خانوارهایی كه به هر علت نمی توانند از گاز شهری استفاده کنند با تأیید كمیته و ورود به سامانه، نفت سفید و گاز مایع تحویل داده می شود.

معاون فرماندار سبزوار افزود: كپسول های گاز مایع با قیمت مصوب سه هزار و 400 تومان به مصرف كنندگان ارایه می شود.

كلاته بیان كرد: موضوع تأمین سوخت چاه های بدون پروانه و تراكتورهای بدون سند نیز مورد بررسی قرار گرفت و این مشكل مرتفع شد.

وی با اشاره به فرا رسیدن فصل تابستان بر آماده سازی سریعتر عرصه گاز CNG در بخش های ریوند و داورزن و همچنین سطح شهرستان برای ارایه خدمات به زائران تأكید کرد.