به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد مقدس، محمد زمانی رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور  اظهار داشت: نیشابور با دارا بودن 10 باب کتابخانه عمومی درسطح شهرستان طی سه ماهه بهار سال 1390 توانسته است تعداد 153 هزار و 255 نفر مراجعه کننده را پاسخگو باشد و حدود 10 هزار و 330 نفر عضو فعال را در این مراکز فرهنگی جذب کند.

وی گفت: در شهرستان نیشابور 147 هزار و 343 نسخه کتاب با 121 هزار و 550 عنوان در کتابخانه ها موجود است.

زمانی افزود: همچنین طی این مدت 2500 نفر عضو جدید به کتابخانه ها افزوده شده که تاکنون 58 هزار و 900 جلد کتاب از این مراکز به امانت گرفته شده است.

رییس اداره کتابخانه های عمومی نیشابور تصریح کرد: نیشابور به مقام نخست خراسان رضوی از نظر درخواست كتاب جدید طی «طرح كتاب من» را داراست.