به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد مقدس، محمد غفاری در جلسه ستاد ماه مبارک رمضان استان خراسان‌رضوی که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد اظهار داشت: وظایف عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی در این ماه با فضیلت به روزرسانی شود.

وی با اشاره به نقش روحانیون در این زمینه بر اعزام و حضور روحانی در تمام روستاهای استان در ماه مبارك رمضان امسال تأكید کرد و اظهار داشت: دستگاه های مربوطه باید با بسیج تمام امكانات برای تحقق این امر تلاش كنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان‌رضوی ماه مبارك رمضان را زمان اوج فعالیت های دینی و فرهنگی عنوان كرد و افزود: ضرورت دارد تا جلسه ای با حضور دستگاه های فرهنگی استان تشكیل و برنامه های مربوط به این ماه پر بركت منسجم و هماهنگ شود.

غفاری تصریح كرد: انسجام برنامه های دانشگاه های استان در این ماه از اهمیت خاصی برخوردار است و شایسته است نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی و جهاد دانشگاهی مشهد نسبت به ارسال برنامه های مربوطه تا پایان ماه جاری اقدام كنند.

وی اجرای برنامه های افطاری و سحری از محل بیت المال را در صورتی كه در كنار برنامه های فرهنگی قرار بگیرد بدون اشكال توصیف کرد.