به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد مقدس، سعید حسین پور در جلسه شورای فنی خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار داشت: در استان حدود چهار هزار و 500 پروژه موافقتنامه دار وجود دارد كه حدود دو هزار پرونده آن ماهیت عمرانی دارد كه مورد بازدید تیم های كارشناسی قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: نتایج بازدیدها نشان دهنده ارتقای شاخص های كیفی پروژه هاست كه موید تلاش همه دستگاه های اجرایی برای پیشرفت پروژه های عمرانی است.

حسین پور با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی اظهار داشت: هر چند در بحث پروژه های عمرانی اعتبارات استان به نسبت سال گذشته تا این مرحله تغییر چندانی نداشته است اما انتظار این است كه با افزایش بهره وری پروژه ها و بهینه سازی هزینه ها تلاش بیشتری صورت گیرد تا بتوانیم با هزینه كمتر پروژه های بیشتری انجام دهیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با تاكید بر اینكه در ادامه سال، قطعا اعتبارت عمرانی استان افزایش می یابد، خواستار تحرك بیشتر پروژه های عمرانی به عنوان ثمره سال جهاد اقتصادی شد.

وی از سه دستگاه آب و فاضلاب روستایی استان، آب و فاضلاب مشهد و اداره كل راه و ترابری خراسان رضوی به عنوان دستگاه های برگزیده در اجرای پروژه های عمرانی استان نام برد و اظهار داشت: در میان فرمانداری های استان نیز فرمانداری شهرستان های گناباد، خواف و فریمان بهترین عملكرد را در حوزه پروژه های عمرانی داشته اند.

حسین پور تاكید كرد: در جلسه شورای اداری استان نتایج بازدیدهای تیم های كارشناسی اعلام و از دستگاه های برگزیده تقدیر خواهد شد.