به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد مقدس، در جلسه شورای فنی خراسان رضوی روند اجرای پروژه های عمرانی استان در خرداد ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه نتیجه بازدیدهای كارشناسان فنی استان از حدود دو هزار پرونده عمرانی خراسان رضوی اعلام شد.

همچنین شورای فنی استان گزارش تحلیلی دفتر فنی استانداری خراسان رضوی را از روند بازدید از پروژه های عمرانی استان در خرداد ماه ارایه کرد.

بر اساس این گزارش در مجموع پروژه های بازدید شده 80.5 درصد پروژه ها در دست اجرا، 15.14 درصد پروژه ها به اتمام رسیده است و مابقی نیز هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نشده و یا عقب تر از برنامه هستند.

همچنین 52 درصد پروژه ها پیشرفت بیش از 75 درصد داشته اند.