به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد مقدس، محمد غفاری، معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی در جلسه ستاد ماه مبارک رمضان استان خراسان رضوی که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد اظهار داشت: وظایف عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی در این ماه با فضیلت به روزرسانی شود.

وی با اشاره به نقش روحانیون در این زمینه بر اعزام و حضور روحانی در تمامی روستاهای استان در ماه مبارك رمضان امسال تاكید کرد و اظهار داشت: دستگاه های مربوطه باید با بسیج تمامی امكانات برای تحقق این امر تلاش كنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی ماه مبارك رمضان را زمان اوج فعالیت های دینی و فرهنگی عنوان كرد و افزود: ضرورت دارد تا جلسه ای با حضور دستگاه های فرهنگی استان تشكیل و برنامه های مربوط به این ماه پر بركت منسجم و هماهنگ شود.

غفاری تصریح كرد: انسجام برنامه های دانشگاه های استان در این ماه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و شایسته است نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی و جهاد دانشگاهی مشهد نسبت به ارسال برنامه های مربوطه تا پایان ماه جاری اقدام كنند.

وی اجرای برنامه های افطاری و سحری از محل بیت المال را در صورتی كه در كنار برنامه های فرهنگی قرار بگیرد بدون اشكال توصیف کرد.