به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد مقدس و به نقل از روابط عمومی شركت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، مهندس هادی زاده مدیر توسعه منابع استانی شركت ملی گاز ایران در مراسم آغازین این دوره اظهار داشت: هدف از برگزاری نخستین دوره آموزش مدیریت اجرایی MBA حوزه شرق کشور تربیت مدیران اجرایی کارآمد برای اداره واحدهای مختلف صنعت نفت در آینده و طرح جانشین پروری برای واحدهاست.

شركت كنندگان در این دوره 25 نفر از کارشناسان رشته های فنی مهندسی هستند که از بین واجدین شرایط و با تشخیص كمیته آموزشی شركت ملی گاز ایران انتخاب شده اند.

این دوره آموزشی یك ساله شامل 325 ساعت کلاس است که تحت نظر اساتید پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران انجام خواهد شد.

پذیرفته شدگان این دوره گواهینامه خود را از دانشكده فنی دانشگاه تهران دریافت خواهند کرد.