به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد مقدس و به نقل از روابط عمومی اداره كل راه و ترابری خراسان رضوی، مهندس حسین غلامزاده با بیان این مطلب اظهار داشت: این پلها با هدف ایمن سازی تردد عابران از عرض جاده در3 محور پرتردد مشهد- قوچان، مشهد –فریمان و سبزوار - اسفراین نصب شده است.

وی در تشریح عملكرد سه ماهه نخست سال جاری این اداره نیز گفت: از مهمترین فعالیت های انجام شده این اداره در سه ماه گذشته ساماندهی 39 نقطه مستعد حادثه در محورهای استان بود كه پس از بررسی كارشناسان اجرایی شد.

وی ادامه داد: همچنین با هدف رفاه حال مردم 20 تقاطع محورهای مختلف استان در این دوره زمانی ساماندهی شد.