به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد مقدس، محمود ذوقی با بیان این مطلب افزود: دستگاه قضایی كشور پشتوانه امنیت سرمایه، سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از كشور نیز هست.

وی با تاكید بر اینكه امنیت سرمایه‌گذاری در كشور همواره تضمین شده و بستر قانونی آن فراهم است، تصریح‌كرد: آمار و ارقام سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشهد نشان‌گر استقبال فعالان بخش خصوصی از چنین فرصت‌هایی است.

دادستان مشهد ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد سرمایه‌گذران به امنیت و حفظ سرمایه‌گذاری در مشهد اعتقاد دارند.

ذوقی با بیان اینكه بستر امنیتی سرمایه‌گذاری خارجی نیز در كشور و به ویژه مشهد فراهم است تصریح‌كرد: سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مشهد فرصت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دست یابی به دانش و فناوری روز را مهیا می‌كند.

وی خاطر نشان‌كرد: بنابراین تسریع در ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به عمران و آبادانی مشهد منافع متقابلی را برای مشهد و سرمایه‌گذران بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت.