به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد مقدس، مهندس محمدرضا اخوان با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر ساخت و سازهایی که در حاشیه شهر اتفاق افتاده و همچنین ساخت و سازهای غیر قانونی در سایر نقاط شهر وضعیت نامطلوبی از لحاظ ضوابط شهرداری و استحکام بنا دارند ولی کیفیت ساخت و سازهایی که پروانه ساختمانی از شهرداری اخذ کرده اند و دارای ناظر و طراح هستند مطلوب ارزیابی می شود.

وی افزود: جشنواره بنای برتر به منظور ارج نهادن به فعالیت های مهندسی ارزشمند، فرهنگ سازی، تشویق به رعایت مقررات ملی ساختمان و ... بر پا می شود که البته باید به نحو عالی برگزار شود.

رییس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: معرفی فعالیت های مهندسانی که کارهای با کیفیت و مطابق مقررات ملی ساختمان ارایه می دهند و معرفی دست اندر کاران و متخصصین موفق در امر ساخت و ساز از اهداف متعالی این جشنواره محسوب می شود.

مهندس محمد رضا اخوان افزود: تمجید از کارهای شایسته و تلاش های صورت گرفته در این زمینه و معرفی پروژه ها به عنوان بنای برتر و عوامل ذی‌ربط آن باعث فرهنگ سازی و ترغیب عموم برای رعایت اهداف مطروحه در این جشنواره خواهد شد.

رییس سازمان نظام مهندسی به ویژگی بناهای برتر اشاره کرد و گفت: یک بنا باید طبق رعایت مقررات ملی ساختمان، استحکام بنا، رعایت صرفه جویی در انرژی، بکار گیری مصالح استاندارد و بومی ایرانی، پلان معماری مناسب، راحت و سازگار با فرهنگ ایرانی و اسلامی، ساخت با نقشه های مصوب شهرداری، بکارگیری عوامل اجرایی ماهر ساخته شود تا عنوان بنای برتر را بتوان به آن اعطا کرد.

اولین جشنواره بنای برتر اسفندماه امسال به همت شهرداری مشهد و با همکاری استانداری خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسی، سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن برگزار خواهد شد.