پرورش 3 ساله ماهی خاویار در استان کویری خراسان جنوبی پرورش ماهی خاویار در استان کویری خراسان جنوبی 3 ساله شد. ماهی خاویار از جمله آبزیانی است که پرورش آن در شرایط خاص دریای خزر امکان پذیر است. درجه شوری آب 9 هزار تا 9 هزار و 500 و دمای آب 19 تا 21 درجه سانتیگراد شرایط مورد نیاز پرورش ماهی خاویار است که تنها در دریای خزر وجود دارد.
 
اما مهندسان کشاورزی شهرستان فردوس نیز پرورش این آبزی ارزشمند را در استان کویری خراسان جنوبی و در استخرهای آب با درجه شوری 14 هزار هم میسر کرده‌اند.

مسئول طرح پرورش ماهی خاویار فردوس درگفت‌وگو با برنا، گفت: تا کنون 600 قطعه بچه ماهی خاویار از نوع ازون برون در استخرهای ویژه این شهرستان رها سازی شده و سالانه 4 تن ماهی خاویار به بازارهای خراسان رضوی، تهران، اصفهان و شیراز ارسال و از این استانها به خارج کشور نیز صادر شده است.
 
بچه ماهی خاویار به مدت دو تا دو و نیم سال در استخرهای ویژه شهرستان فردوس پرورش داشته می‌شود و پس از رسیدن به وزن 20 تا 25 کیلوگرم، به بازارهای فروش ارسال می‌شود.

زارعی کارشناس علمی طرح نیز گفت: وجود میزان بالای منیزیم و کلسیم در آب خراسان جنوبی و استخرهای پرورش ماهی خاویار شهرستان فردوس، سبب رشد مناسب این آبزی و توانا کردن این موجود در تطبیق دادن خودش با شرایط موجود شده است.

سالانه 200 تا 250 قطعه بچه ماهی خاویار یک کیلوگرمی در استخرهای شهرستان فردوس رها سازی می‌شود. هر کیلوگرم گوشت ماهی خاویار در بازار داخل کشور 27 تا 30 هزار تومان به فروش می‌رسد.