وحدتی در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا، با بیان این که مرحله شهرستانی این مسابقات در13 آبان ماه همزمان با روز دانش آموز برگزار خواهد شد، گفت: در حال حاضر در هر شهرستان یک گروه سرود وجود دارد که پس از حضور در مرحله شهرستانی از میان این گروه‌های سرود یک گروه انتخاب شده و به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد. 

وی با بیان این که گروه سرود دانش آموزان خراسان جنوبی سال گذشته به دلیل نداشتن زمان نتوانسته در مسابقات سرود شرکت کنند، گفت: دانش آموزان امسال به مسابقات شیراز اعزام خواهند شد.