محمد قریب در گفت‌وگو با خبرنگار برنا، با بیان این كه تعداد اعضای كتابخانه‌های عمومی استان در سال گذشته 23 هزار766 نفر بوده است، گفت: تعداد اعضای كتابخانه‌های عمومی استان در حال حاضر 33 هزار193 عضو است كه در مقایسه با سال قبل 39 و 66 صدم درصد رشد داشته است.

وی افزود: تعداد اعضای كتابخانه‌های استان در مقایسه با دو سال گذشته 78 درصد رشد داشته است.
 
مدیر كل كتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی با بیان این كه این موضوع نشان دهنده بهبود كیفیت خدمات نهاد كتابخانه‌های عمومی است، یادآورشد: با اجرای طرح‌هایی نظیر طرح كتاب من و مسابقات مكتوب و آنلاین در سال جاری ژیش بینی می‌شود كه تعداد اعضای كتابخانه‌های عمومی تا پایان سال نیز رشد خواهد داشت.
 
قریب یادآورشد: رشد اعضای كتابخانه‌ها نوید بخش نها دینه شدن فرهنگ صحیح كتابخوانی در جامعه است.