به گزارش خبرگزاری برنا، قریب با بیان این که هدف از راه اندازی ایستگاه‌های مطالعه ترویج فرهنگ مطالعه در اماکن عمومی و شلوغ است، گفت: از آن جایی که مردم بیشترین وقت خود را در محل‌های مختلف از دست می‌دهند، راه اندازی ایستگاه مطالعه ضمن صرفه جویی در زمان موجب افزایش سرانه مطالعه در کشور نیز می‌شود.

قریب با بیان این که در این ایستگاه‌های مطالعه 15 عنوان کتاب وجود دارد گفت: هر عنوان از این کتاب‌ها دارای 30 جلد کتاب است.

وی یادآورشد: هزینه نگهداری این ایستگاه‌ها در طول سال 20 تا 30 میلیون تومان است و ایستگاه‌ها در محل‌های شلوغ استان ایجاد خواهد شد.