به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی، فرهاد فلاحتی، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداریشهرستان قاینات در جلسه ای که به منظور برنامه ریزی همایش ملی رفتارهای پرخطر در جوانان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: تمامی ادارت باید در راستای برگزاری مطلوب همایش با دانشکده پرستاری قاینات همکاری کنند.
 
در این جلسه که با در خواست ریاست دانشکده پرستاری قاینات و دبیر همایش ملی رفتارهای پر خطر درجوانان برگزار شد بر محورهای اصلی همایش شامل اطلاع رسانی به اساتید و دانشگاهیان، مشارکت بیشتر در برگزاری همایش، استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات و ارائه مقالات تاکید شد.

فلاحتی در پایان جلسه اطمینان خاطر داد که همه دستگاههای اجرایی شهرستان دانشکده پرستاری قاین را برای برگزاری همایش یاری خواهند کرد.