به گزارش خبرگزاری برنا در خوزستان، با حکم استاندار، سرپرستان چهار فرمانداری شهرستان های استان خوزستان منصوب شدند.
 
در یکی از مهمترین انتصابات صورت گرفته، اسماعیل ارزانی بیرگانی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز منصوب و جانشین عبدالعزیز فدعمی شد.

همچنین در احکامی جداگانه جبار سواری یکتا به عنوان سرپرست فرمانداری آغاجاری، رستم عیدی پور به عنوان سرپرست فرمانداری باغملک و عبدالرضا نوری به عنوان سرپرست فرمانداری رامشیر منصوب شدند.