ˈعبدالحسن مقتداییˈ عصر سه شنبه در نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در محل استانداری خوزستان افزود: در حوزه جوانان نابسامانی هایی وجود دارد که باید با برنامه ریزی دقیق در این حوزه این نابسمانی ها و تعارضات حل شود.
 
وی گفت: تشویق جوانان در جامعه باید به صورت مستقیم و ملموس و تذکرات به صورت مخفی و پنهان باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تربیت افراد گفت: اگر خروجی آموزش و پرورش افراد نخبه باشد که موجب افتخار است، اما گاهی پیش می آید که به دلیل تعارضات برخی از دانش آموزان دچار آسیب می شوند که این آسیب ممکن است به سایر دانش آموزان نیز منتقل شود.

مقتدایی افزود: یکی از مشکلات حوزه جوانان این است که افرادی در این حوزه برای امور جوانان تصمیم گیری می کنند که جوان نیستند و می خواهند روش هایی برای جوانان تعریف کنند که خودشان در زمان جوانی انجام داده اند.

وی گفت: در سی سال گذشته برنامه ریزی برای جوانان با افت و خیزهای بسیاری روبرو بوده است که باید برنامه هایی مدون برای جوانان تدوین شود.

رییس ستاد ساماندهی امور جوانان استان خوزستان افزود: بیش از 33 درصد از جمعیت استان خوزستان را جوانان تشکیل می دهند و باید برای حل مشکلات به فکر ارایه برنامه هایی راهبردی بود.

در این نشست برخی از مدیران به ارایه راهکار هایی در زمینه رفع مشکلات حوزه جوانان استان پرداختند.