به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، هفت طرح صنعتی، بهداشتی، كشاورزی و آموزشی در دامغان، برای بهره برداری در سفر سوم هیأت دولت به استان سمنان، آماده بهره برداری است.

عباس طاهران‌پور معاون فرماندار دامغان در جلسه هماهنگی سفر هیأت دولت گفت: این طرح ها شامل كارخانه كربنات كلسیم آهوان، پایگاه بهداشتی درمانی قلعه آقابابا، 2پایگاه بین جاده ای فوریت های پزشكی اورژانس كلاته ملا و فرات، مجموعه ورزشی آموزش و پرورش، شبكه آبیاری باغ پسته و واحد فرآوری پسته است.

وی اعتبار اجرای این طرح ها را كه برای 70نفر شغل ایجاد می كند 185میلیارد ریال عنوان كرد.

در این سفر387واحد مسكونی مهر دامغان نیز به بهره برداری می رسد.