به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، تیم دانشگاه صنعتی شاهرود، قهرمان رقابت های بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی منطقه چهار کشور شد.

در این رقابت ها دانشجویان دانشگاه های استان سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی به مدت سه روز به رقابت پرداختند كه درپایان، تیم های دانشگاه های صنعتی شاهرود اول و مشهد و سمنان، مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در بخش انفرادی آزاد این رقابت ها، شیوا جهانگیری از دانشگاه صنعتی شاهرود مقام اول را به دست آورد و مقام دوم و سوم به دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص یافت.

در قسمت دوبل آزاد نیز تیم دختران دانشگاه صنعتی شاهرود به مقام های اول و دوم دست یافتند و دانشگاه های فردوسی مشهد و سمنان به طور مشترک سوم شدند.

تیم های برتر این رقابت ها، بهمن امسال در رقابت‌های كشوری دانشجویان دختر شرکت می کنند.

دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی منطقه چهار كشور در این رقابت ها مهمان دانشگاه صنعتی شاهرود بودند.