به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، عباس رهی استاندار سمنان در جلسه دیدار با كاركنان و رؤسای ثبت احوال استان كه در محل استانداری سمنان برگزار شد، گفت: قانون هدفمندكردن یارانه ها یك حركت عظیم و بی بدیل برای بهبود اقتصاد كشور است.

وی با بیان اینكه دشمنان انقلاب قصد دارند با ضربه زدن به اقتصاد كشور مانع اجرای صحیح قانون هدفمندكردن یارانه ها شوند، افزود: قانون هدفمندكردن یارانه ها یك حركت عظیم و بی بدیل برای بهبود اقتصاد كشور است.

استاندار سمنان با اشاره به اینكه این قانون سیاسی نیست، گفت: قانون هدفمندكردن یارانه ها قانونی ملی است برای همه و برای هر تفكری و همه اقشار مردم را در بر می گیرد.

رهی به نقش ارزشمند ثبت احوال در اجرای مناسب هدفمندسازی یارانه ها اشاره كرد. وی با بیان اینكه ثبت احوال كلید هویت مردم است و كاركنان ثبت احوال محرم اسرار مردم هستند، افزود: باید نسبت برای حفظ این اسرار تلاش کرد.

عباسعلی طالب بیدختی مدیر كل ثبت احوال استان سمنان هم در این جلسه با بیان گزارشی از عملكرد این دستگاه گفت: 486هزار و 485كارت ملی در سطح استان صادر شده و كارت ملی هوشمند نیز از سال آینده صادر خواهد شد.

طالب‌بیدختی همچنین از آرشیو الكترونیكی اسناد در سال آینده خبر داد و ایجاد این آرشیو را در رفع مشكلات مردم مهم دانست.