به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، بانوان گرمساری برای صعود زمستانی به ارتفاعات دماوند اعزام شدند.

این صعود از منطقه شمالی و شمال شرقی ارتفاعات صورت گرفت و بانوان كوهنورد در نزدیکی بال‌منار در ارتفاع 3هزار و 726متری جان پناه گرفتند.