به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، در این انتخابات رضا ناصری، مجتبی ایمانیان، خسرو فولادی، علی اکبر بیگی، سیدمحمد حسین پور، ناصر ابراهیمی و رضا زارع زاده به عنوان اعضای اصلی شناخته شدند.

همچنین حسین اقبالیه و سیدحسن شاهچراغی به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند.