به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، با رای مردم شهر ایوانکی، حسن رضایی، عباس سعیدی، حیدر عرب سنگی، رحمان شصتی و عزیز عرب سرهنگی به عنوان اعضای اصلی معرفی شدند.

همچنین ستار قاسمی و زهرا قناعت اعضای علی البدل شورای شهر ایوانکی انتخاب شدند.