به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، با اتمام شمارش آرای انتخابات شورای اسلامی شهر گرمسار حسن همتی، صفر علیزاده، احمد جعفری، منصور عابدی ، امین شریفی و محمد شادلو به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی شهر گرمسار با رای مردم انتخاب شدند.

همچنین محسن ایزدبخش، مختار یوردخانی و ایرج نصیری به عنوان اعضای علی البدل شناخته شدند