به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، درپنجمین روز دهه مبارك فجر با حضور استاندار سمنان، بهره برداری از6 طرح ورزشی، رفاهی و عمرانی در دامغان آغاز شد.

این طرح ها شامل گازرسانی به سه روستای عبدالله آباد، امروان و فیروزآباد امیریه و برخوداری139خانوار از نعمت گاز، سالن ورزشی آموزش و پرورش شهرك بوستان دامغان در زمینی به مساحت چهار هزار و 500مترمربع و یك هزار و 850مترمربع زیربنا، جایگاه سوخت سی.ان.جی شهرك انقلاب با یك هزار و 200متر لوله گذاری، 3سكو و 6دستگاه نازل سوخت، بلوار لاله دامغان با پنج هزار و 700متر جدول گذاری، طرح جمع آوری فاضلاب شهری با یك هزار و 200مترمربع لوله گذاری و ساختمان اداری امور آب دامغان در زمینی به مساحت یك هزار و 188مترمربع است.

برای بهره برداری از این طرح ها 3میلیارد و 810میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.