به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، مدیرکل بیمه سلامت استان سمنان گفت: طرح ثبت نام از افراد فاقد بیمه در این استان از اول اردیبهشت آغاز شده و این تعداد در نقاط مختلف استان سمنان با مراجعه به سامانه بیمه سلامت در این طرح ثبت نام کرده اند.

علیرضا اعرابی شمار افراد ثبت نام شده در استان را 14هزار و 600نفر برآورد کرد.
 
وی شاهرود را با پنج هزار و 917 نفر بیشترین و گرمسار را با 77نفر کمترین دانست و اظهار کرد: سه هزار و 354 نفر در شهرستان سمنان، دو هزار و 506 نفر در دامغان و دو هزار در این طرح ثبت نام کرده اند. 

وی از تمامی افراد فاقد بیمه دارای تابعیت ایرانی که تاکنون موفق به ثبت نام در این طرح نشده اند خواست تا از طریق سامانه www.bimesalamat.ir و یا مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر پیشخوان در این استان نسبت به ثبت نام خود و اعضای خانواده اقدام کنند.