به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان رییس گروه تحلیل های آماری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در كارگاه آموزشی این سامانه در استانداری سمنان كه معاونان و كارشناس مسئولان اداری مالی و فناوری و اطلاعات دستگاه های اجرایی حضور داشتند با اعلام این خبر گفت: این سامانه از آذر امسال به صورت كشوری طراحی شده است.
 
محمد باقر سلیمانی زاده گفت: این سامانه به منظور كمك به اجرای سیاست های تحول در نظام اداری برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی، مجوزهای استخدامی و آموزشی، تنظیم بودجه و اعتبارات پرسنلی، طراحی و اجرا شده است.

سرپرست دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری سمنان هم با بیان اینكه سامانه كاركنان نظام اداری كشور در استان سمنان حدود یك هفته است كه فعال شده گفت: تا كنون هفده هزارو 400 نفراز كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی استان اطلاعات خود را در این سامانه ثبت كرده اند كه به این لحاظ استان سمنان با مشاركت بیش از 80 درصدی رتبه اول كشور را دارد.

عبدالحمید جهانشیر گفت: با ثبت اطلاعات كاركنان نظام ادرای در این سامانه ضمن تكمیل بانك اطلاعات از سال آینده حقوق و مزایای كارمندان نیز بر اساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه پرداخت می شود.

جهانشیر گفت: ناقص بودن یا نبود اطلاعات كارمندان در این سامانه مشكلاتی را به همراه دارد كه اختلال در پرداخت حقوق از جمله این مشكلات است.

جهانشیر گفت: همه كاركنان نظام اداری در مرحله اول طرح می توانند با مراجعه به سایت www.karmandiran.ir اطلاعات شخصی و حكم كارگزینی خود را ثبت كنند.