به گزارش خبرگزای برنا از سمنان علیرضا خلخالی در این بازدید در نشستی با مدیرعامل شركت گاز در جریان روند فعالیت ها و طرح های شركت گاز قرار گرفت.

علیرضا جراحی مدیرعامل شركت گاز استان سمنان در این دیدارگفت: بستر گازرسانی به شهر بیارجمند و روستاهای استان سمنان و نیز صنایع فاقد گاز فراهم شده است.

وی گفت: كاركنان این شركت تلاش خود را برای ایجاد زیرساخت های لازم برای گازرسانی به متقاضیان به ویژه آماده سازی طرح صنایع فاقد كار به كار می گیرند.

در این بازدید مدیركل امنیتی انتظامی استانداری سمنان و جمعی از مسوولان حضور داشتند .