به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان به منظور ایجاد وحدت رویه و پیدا كردن راه های جدید برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی جلسه مدیركل تربیت بدنی با روسای هیئت های ورزشی استان سمنان برگزار شد.

مدیر كل تربیت بدنی استان سمنان گفت : هرچند كه با هیأت های ورزشی به طور جداگانه و تخصصی جلسه برگزار كرده ایم ولی این اولین جلسه ای است كه به طور عمومی با تمامی هیأت ها داریم و دلیل این امر هم این بوده كه همیشه بر این باوریم كه ابتدا باید كار و حركتی انجام شود تا به طرح آن بپردازیم.

همت هادیان افزود : دیدن وضع موجود و لمس مشكلات رشته های ورزشی از طریق ارتباط رو در رو با مسئولان هیأت های حاصل می شودو فقط نگاه آماری و ارقامی پاسخگو نخواهد بودو اعتقاد دارم هیأت های ورزشی بازوان ورزش كشورند.

مدیركل تربیت بدنی تصریح كرد: در چند سال گذشته ورزش در میان مسئولان مظلوم واقع شده و پررنگ كردن ورزش در میان مسئولان استان از اقداماتی است كه در آینده اثر آن دیده خواهد شد.

وی بیان كرد: در یكسال گذشته 20 رئیس فدراسیون و 25 دبیر فدراسیون به استان آمده اند و در بیش از 40 فدراسیون با مسئولان جلسه برگزار كرده ایم و شناسایی نقاط ضعف و قوت ورزش استان از اهداف ما بوده است.

هادیان گفت : با 19 رشته ورزشی كه شامل 3 رشته پایه 15 رشته كه در پنج سال گذشته مدال آور بوده اند و فوتبال جلسات تخصصی برگزار كرده ایم و در تمامی هیئت های ورزشی افزایش بودجه داشته ایم.

مدیركل تربیت بدنی ادامه داد من از مدیران ورزشی تشكر می كنم كه علیرغم مشغله زیاد به ورزش آمده اند و این خواسته مدیران بوده كه به ورزش بیایند و گوشه ای از كار را بگیرند و به ورزش كمك كنند و این موضوع با طرحی كه قبلا در كشور اجرا شده متفاوت است چون هیچ اجباری در كار نیست.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: بحث اسپانسر باید در استان جدی گرفته شود و بها دادن به بخش خصوصی ورزش را به تحرك می آورد و شما به عنوان مسئولین هیأت ها باید برای جذب اسپانسر ها برنامه داشته باشید.

وی همچنین از حمایت های صورت گرفته توسط صدا و سیما و مطبوعات از ورزش تشكر كرد و گفت : با آوردن ورزش در عرصه رسانه می توانیم خانواده ها را نسبت به ورزش حساس كنیم.

هادیان گفت : انتظاراتی را ز روسای هیأت های ورزشی داریم كه داشتن نگاه استانی و به كارگیری عدالت در مورد شهرستان ها از مهم ترین آنهاست.

وی بیان كرد: از دیگر انتظارات ما تكمیل كادر هیئت ها و هیئت های شهرستان ها ، به كارگیری افراد متخصص در كادر هیأت ها و استفاده از اساتید دانشگاه در هیأت رییسه ، سركشی منظم مسئولان هیأت های استان به شهرستان ها، برگزاری مجامع عمومی سالانه، جذب اسپانسر مالی، ارتباط مداوم و موثر با فدراسیون ها است.

مدیركل تربیت بدنی استان سمنان گفت: از دید بنده پیشكسوتان و توجه به آنها بسیار مهم و اساسی است و مسئولان هیأت ها نیز به این امر توجه كنند.

هادیان افزود: روابط عمومی امر مهمی است و شما با داشتن روابط عمومی قوی می توانید به طرح كارهای صورت گرفته بپردازید و به فرصت های موجود در رسانه ها به چشم فرصت نگاه كنید و از آن بهره ببرید.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر به ورزش بانوان شد و گفت تاكید فراوانی بر ورزش بانوان داریم و ورزش استان در این زمینه از پتانسیل بالایی برخوردار است كه با توجه بیش از پیش شما این نیروی بالقوه به بالفعل تبدیل خواهد شد.

در پایان این جلسه از روسای هیأت های ورزشی با اهدا لوح سپاس و جوایزی تجلیل به عمل آمد.