به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان حبیب الله صفاجو برای مدت چهار سال رییس هیأت والیبال استان سمنان شد.

مجمع انتخاب ریس هیأت والیبال استان سمنان با حضور همت هادیان مدیركل تربیت بدنی استان سمنان، داورزنی رییس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران و اعضا مجمع برگزار شد.

در این انتخابات هفت نفر نامزد بودند كه قبل از رای‌گیری پنج نفر انصراف دادند و پس از رای‌گیری حبیب الله صفاجو با كسب ‪ ۱۷رای از ‪ ۱۹عضو حاضر بار دیگر سكان هیات والیبال استان سمنان را در اختیار گرفت.

همت هادیان مدیركل تربیت بدنی استان سمنان گفت: هیأت والیبال از آن دسته هیأت هایی است كه همدلی خوبی در آنها وجود دارد و شهرستان ها نیز به خوبی با هیأت استان گره خورده اند.

وی افزود: در همه رشته های ورزشی باشگاه ها نقش كلیدی و اساسی دارند و باید توجه بیشتری به آنها شود و با در اختیار قرار دادن امكانات آنها را حفظ كنیم.

در ادامه جلسه داورزنی اظهار داشت: برخی معتقدند كه باید كانون های والیبال زیر نظر فدراسیون ایجاد شود كه زیاد به این نظر اعتقادی نداریم و ایجاد مدارس والیبال را از ابتدایی‌ترین وظایف هیات ها در استان ها می‌دانیم.

وی در خصوص استعدادیابی در رشته والیبال در كشور گفت: هم اكنون ‪۳۰نفر از متولدین ‪ ۷۲و ‪ ۷۳به بالا در اردوی تیم ملی هستند و با توجه به اقدامات انجام شده دغدغه‌ای در كشور وجود ندارد.

داورزنی افزود: از این تعداد ‪ ۱۱نفر آنها قدی بالای ‪ ۲۰۰سانتی متر دارند كه متولدین ‪ ۷۲به بالا هستند و آینده تیم‌های ملی والیبال را تامین می كنند.

وی گفت: در سال آینده نیز برنامه استعدادیابی افراد متولد سالهای ‪۷۲ و ‪ ۷۴به بالا در برنامه قرار دارد تا افراد دارای قدی بالای ‪ ۱۷۰سانتی متر را جذب كنند.
وی همكاری با انجمن والیبال وزارت آموزش و پرورش را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در نظر است این تیم ملی دانش آموزی ایران را به تیم ملی نوجوانان لینك بزنیم.

رییس فدراسیون والیبال گفت: تیم ملی والیبال دانش آموزی سال قبل قهرمان جهان شد و ایران در سال آینده میزبان بازیهای دانش آموزی آسیا است.