به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان ، وزیر فرهنگ وارشاد در سفر یک روزه اش به شهرستان سمنان طی بازدید از نمایشگاه توانمندی های هنرمندان استان سمنان و اهدای جوایز در دوسالانه کتاب سمنان حضور پیدا کرد .

علی جنتی در پاسخ به خبرنگار برنا مبنی برفعالیت های شبکه های اجتماعی گفت:ما بدنبال فیلتر شدن شبکه های اجتماعی که تعدادزیادی کاربر داریم نیستیم زیرا این امر ممکن نیست و به هر اندازه که ما فیلتر کنیمفیلتر شکن وجود دارد .

جنتی همچنین در پاسخ خبرنگاران افزود :به جای این امر فیلترینگ هوشمند طراحی و اجرایی شده که حال در اینستاگرام بصورت موفقی فعالاست .

جنتی افزود : در حال حاضر در ایران 9 ملیون نفرعضو وایبر و چهار ملیون و پانصد هزار نفر حدودا عضو سایر شبکه های اجتماعی از جملهفیس بوک هستند .