به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، مدیر كشاورزی كارخانه قند شاهرود اظهارداشت: این كارخانه با 340كشاورز برای تولید 65هزار تن محصول چغندرقند در دو هزار و 100هكتار قرارداد كشت منعقد كرده است.

علیرضا بخت‌آوری با بیان كشت مكانیزه چغندرقند تصریح کرد: كشاوران از 10دستگاه بذركار این كارخانه هم استفاده می كنند.

به گفته بخت آوری انعقاد قرارداد كشت با كشاورزان تا پایان اردیبهشت ادامه دارد.

سال گذشته 73هزار تن چغندرقند درشاهرود برداشت شد و پیش بینی می شود امسال این میزان به 80هزارتن برسد.