به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، حمید بقایی در حاشیه سومین دور سفر هیات دولت به استان سمنان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینكه این سازمان هنوز در نحوه اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها در بخش هتلداری، به جمع بندی عملیاتی نرسیده است، افزود: در همین راستا از سازمان متولی امر درحال پیگیری موضوع هستیم.

وی با اشاره به اینكه هتلداری از صنایعی است كه باید تحت حمایت قرار بگیرد، گفت: پیش بینی می شود افزایش قیمت احتمالی در بخش هتلداری به قدری كه تصور می شود، نباشد.

بقایی درباره تمدید مهلت نمایش منشور كوروش در ایران نیز گفت: برای تمدید مهلت نمایش منشور كوروش در كشور به زودی با موزه بریتانیا مذاكره می شود.

وی با بیان اینكه بر اساس قرارداد با موزه بریتانیا طی چند روز آینده مهلت نمایش منشور كوروش در ایران به پایان می رسد، افزود: تا كنون نیم میلیون نفر در كشور از منشور كوروش دیدن كرده اند.

وی گفت: میزان استقبال از منشور كوروش با توجه به محدودیت های فضایی مطلوب بوده است.

بقایی اظهار داشت: چنانچه مدت نمایش منشور كوروش در ایران تمدید شود این سازمان تمهیداتی برای امكان بازدید بیشتر عموم مردم از این میراث ارزشمند تاریخی را فراهم می كند.

بقایی در رابطه با برنامه های این سازمان برای رونق گردشگری در استان سمنان نیز گفت: استان سمنان به دلیل قرار گرفتن در مسیر عبور زائران امام رضا(ع)، نزدیكی به تهران و داشتن قابلیت های بی نظیر گردشگری باید زمینه اقامت بیشتر مسافران را داشته باشد.

وی كویرنوردی، جنگل، مرتع، آثار ارزشمند تاریخی، روستاهای گردشگری و... را از جاذبه های گردشگراستان سمنان عنوان كرد و گفت: این استان نیاز به معرفی بیشتری در شهرهای مختلف به وی‍ژه تهران دارد.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور تاكید كرد: اصلی ترین سیاست این سازمان برای استان سمنان افزایش مدت زمان توقف مسافران عبوری در این استان است.