به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، محمد رضا رحیمی گفت: در گازرسانی به این استان شاهد رشد 328 درصدی شاخص ها هستیم به طوریكه فقط یك شهر فاقد گاز است و روستاهای بسیاری از نعمت گاز برخوردار شده اند.

وی گفت: بر اساس مصوبات دور سوم تنها شهر فاقد گاز به شبكه سراسری گاز متصل و باقیمانده روستاها نیز از گاز طبیعی برخوردار می شوند.

رحیمی ارتقای 427 درصدی شاخص مخابراتی، 36 درصد شاخص های بهداشتی و افزایش 379 تخت بیمارستانی، افزایش 54 درصدی مساحت و 108 درصدی شهرك های صنعتی را از دیگر شاخص هایی اعلام كرد كه با اجرای مصوبات سفرهای اول و دوم استانی افزایش یافته است.

وی گفت: وجود یك هزار و 800 واحد تولیدی صنعتی و 400 معدن فعال سمنان را به یكی از قطب های صنعتی كشور تبدیل كرده است.

رحیمی همچنین افزایش 100 درصدی وسعت مزارع كشاورزی تحت پوشش سامانه های آبیاری تحت فشار، افزایش 462 درصدی انشعابات فاضلاب شهری و 23 درصد برخورداری روستاها از آب سالم از دیگر موفقیت های استان سمنان در ارتقای شاخص ها است.

معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: دور اول سفر ریاست جمهوری51 مصوبه با 90 درصد پیشرفت فیزیكی و دور دوم 105 مصوبه با 64 درصد پیشرفت فیزیكی را در اجرای مصوبات سفرهای استانی در این استان شاهدیم و تمام مصوبات به جز برخی از آنها كه نیازمند طرح های مطالعاتی یا اخذ مجوز ماده 32 یا ماده 64 قانون تنظیم از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری داشته اجرایی شده است.

در نشست استانی هشتاد و سومین سفر استانی هیات دولت در استان سمنان 210 مصوبه با بیش از 20 هزار میلیارد ریال اعتبار تصویب شد كه با احتساب تسهیلات و اعتبارات ارزی مصوب كل رقم اعتباری دور سوم سفر دولت به استان سمنان به بیش از 30 هزار میلیارد ریال بالغ می شود.