به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، مدیركل امور استان‌ها و انجمن های نهاد كتابخانه های عمومی كشور در جمع اعضای انجمن های كتابخانه های استان سمنان اظهار داشت: نرخ بی سوادی در استان سمنان بسیار پایین است.

محسن خوانساری با بیان اینكه این استان از نظر داشتن كتابخانه هم از میانگین كشوری بالاتر است گفت: میانگین فضای كتابخانه برای هر 100نفر در استان ،سه و نیم تا چهار متر است كه این میزان تا سال یک هزار و 404 به هشت متر افزایش می یابد.

خوانساری اجرای مسابقه كتاب، گشایش كانون ادبی، نقد كتاب و شعرخوانی در كتابخانه ها را مهمترین برنامه های انجمن كتابخانه ها برای تشویق كتابخوانی عنوان كرد و با اشاره به فعالیت هفت انجمن كتابخانه ها در استان سمنان تصریح کرد: این تعداد باید به 18 انجمن افزایش یابد.

مدیر كل كتابخانه های استان سمنان هم با اشاره به وجود 47 كتابخانه، با 701 هزار و 179 جلد كتاب در استان یادآور شد: چهار كتابخانه با اعتبار60 میلیارد ریال در شهر های استان در حال ساخت است.

گرامی با بیان مشاركت خیران در احداث و تجهیز كتابخانه در استان افزود: طرح "كتاب من" با هدف تأمین 20 روزه كتاب های مورد نیاز اعضا در كتابخانه ها، اجرا می شود.

به گفته گرامی امسال 150هزار جلد كتاب به ظرفیت كتابخانه های استان افزوده می شود.