به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، عبدالمجید بامری مدیركل تعاون استان سمنان در همایش كارآفرینان استان اظهار داشت: بخش تعاون استان سال گذشته یک هزار و600 شغل ایجاد كرده و امسال ایجاد دو هزار شغل در قالب تعاونی را متعهد شده است.

بامری به فعالیت2هزار  400 تعاونی با اشتغال 32هزار نفر در استان اشاره كرد و افزود: به ازای هر عضو 15میلیون تومان تسهیلات برای ایجاد تعاونی اختصاص می یابد.

سید محمود اكرم مدیر كل كار و امور اجتماعی استان سمنان نیز در این همایش كارآفرینان را موتور محرك اقتصاد هر منطقه دانست.

رجبی‌نسب مدیر كل توسعه و كارآفرینی استان سمنان هم در جمع كارآفرینان بر توانایی آنان برای شناسایی مشكلات و ظرفیت های جامعه در رفع مشكل بیكاری تأكید كرد.