به گزارش خبرگزاری برنا، رییس اداره بازرسی عملكرد و رسیدگی به شكایات مردمی استانداری، درخصوص نحوه رسیدگی به درخواست های مردمی گفت: نامه های دریافتی پس از دسته بندی و اسكن، در سامانه اطلاع رسانی دولت ثبت می شود.
 
مجتبی اقوامی پناه با اشاره به 8 هزار و 500 مورد مراجعه حضوری مردم به وزرا، معاونان و مدیران دفاتر وزارتخانه ها، در دو روز سفر رییس جمهور به استان افزود: درخواست های این افراد نیز، در وزارتخانه های مربوطه پیگیری می شود.

اقوامی پناه، دقت در ثبت و رسیدگی درخواست های مردم را، از خواسته های رییس جمهور و استاندار عنوان كرد و گفت: درصورت قانع نشدن مردم از پاسخ و نحوه رسیدگی به درخواست ها، به این گونه موارد، حضوری رسیدگی می شود.
 
به گفته اقوامی پناه پس از بررسی و ارجاع درخواست های مردمی به دستگاه های مربوطه، مردم استان از یك ماه آینده با تماس به شماره 111سامانه اطلاع رسانی دولت (سامد)، از نتیجه و نحوه پیگیری درخواست های خود مطلع می شوند.