به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، به پیشنهاد اداره تربیت بدنی شهرستان سمنان و موافقت اداره كل تربیت بدنی استان سمنان و در حكمی از سوی مرتضی عزالدین سرپرست هیأت فوتبال استان سمنان، سرپرست هیأت فوتبال شهرستان سمنان منصوب شد.

در این حكم حیدر سحر خیز به عنوان سرپرست هیأت فوتبال شهرستان سمنان منصوب شد.
 
سحر خیز سابقه حضور در فوتبال استان را به عنوان بازیكن، مربی و سرپرست در كارنامه دارد.