به گزارش برنا از سمنان، فرهنگ و مردم نام مجموعه برنامه ای ست با رویكرد فرهنگ عامه مردم استان كه در سیمای مركز سمنان در حال تهیه و تولید است.
 
این مجموعه به گویش ها، باورها، لباس های محلی و صنایع دستی استان می پردازد.
 

این برنامه با کارگردانی و تهیه کنندگی علیجان داییان تهیه می شود.